Budget kan belastingvrije bonus voor werknemers verhogen

Tánaiste Leo Varadkar heeft een record Budget 2023-pakket beloofd, dat een verhoging van de bonus zou kunnen bevatten die een werknemer belastingvrij kan krijgen.

De heer Varadkar zei dat de welvaarts- en pensioenverhogingen groter moeten zijn dan vorig jaar om de kosten van levensonderhoud bij te houden. Het belastingpakket zal ook groter zijn dan vorig jaar, zei hij.

“Het goede nieuws is, en dat zal voor niemand een verrassing zijn, dat we dit najaar meer speelruimte hebben voor de begroting dan we in de afgelopen jaren in enig jaar zouden hebben gehad. Dat komt doordat de belastingontvangsten erg gezond zijn, er een record werkgelegenheid is, de inkomens stijgen en de handelscijfers beter zijn dan ooit. De overheidsfinanciën zijn in een goede staat.”

“Maar dat moet worden afgezet tegen het feit dat de begroting plaatsvindt in de context van inflatie. De verhogingen van pensioenen en uitkeringen zullen dus groter moeten zijn dan in voorgaande jaren, omdat de kosten van levensonderhoud sneller stijgen dan voorgaande jaren. Omdat we als overheid een afspraak hebben gemaakt om belastingschijven en -kredieten te indexeren, zal het belastingpakket om die reden groter zijn dan in voorgaande jaren.”

Momenteel kan een werknemer tot € 500 belastingvrij van zijn werkgever ontvangen in de vorm van een bonus of betaling. De heer Varadkar bevestigde dat de minister van Financiën Paschal Donohoe plannen onderzoekt om dit te verhogen tot € 1000.

“Een werkgever in de privésector die zijn personeel een bonus geeft, kan slechts € 500 belastingvrij zijn, en dat is in mijn ogen niet eerlijk. Paschal doet daar wat aan”, zei hij.

De heer Varadkar maakte de opmerkingen tijdens een persconferentie waarin de minister van Hoger Onderwijs Simon Harris aankondigde dat studenten deze zomer meer geld kunnen verdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor hun SUSI-beurzen.

De regering stemde ermee in om het vakantie-inkomen buiten beschouwing te laten van € 4.500 tot € 6.552. Dit betekent dat een student in 2023 € 2.000 meer kan verdienen tijdens zijn academische pauze en niet in aanmerking komt voor de beurs.

Het komt op het moment dat de minister van Overheidsuitgaven Michael McGrath zei dat de regering niet elke maand kan reageren met een andere reeks maatregelen om de stijgende inflatie aan te pakken.

De herfst zou het moment zijn om aanvullende sociale maatregelen in te voeren, vertelde hij aan RTÉ Radio’s Morning Ireland. Dan zouden de verwarmings- en energierekeningen gaan stijgen en zouden mensen de meeste hulp nodig hebben.

De regering bereidt een pakket van miljarden euro’s aan steun voor gezinnen en werknemers voor, waardoor de kosten voor kinderopvang aanzienlijk zullen worden verlaagd en de sociale zekerheid zal worden verhoogd tot boven de niveaus die vorig jaar waren overeengekomen.

Hooggeplaatste regeringsbronnen zeiden dat de veranderingen, die waarschijnlijk pas op de begrotingsdag in oktober worden aangekondigd, voor het einde van het jaar kunnen worden ingevoerd als reactie op de crisis in de kosten van levensonderhoud, in plaats van begin volgend jaar.

Het vooruitzicht van een “minibudget” of de invoering van noodhulpverhogingen vóór oktober leek maandag af te nemen, waarbij Taoiseach Micheál Martin zei dat het onwaarschijnlijk was dat er vóór de begroting aanvullende maatregelen zouden komen om de inflatoire druk te verlichten.

De heer McGrath zei dat er in de tussentijd extra ondersteuning beschikbaar zou zijn via het ministerie van Sociale Bescherming in de vorm van betalingen voor uitzonderlijke behoeften die zouden kunnen helpen met energie, voedsel, kleding en dagelijkse benodigdheden. Mensen mogen niet worden geconfronteerd met ‘vreselijke keuzes’, zoals het al dan niet uitgeven van geld aan voedsel of kleding. “Als mensen echt steun nodig hebben om rond te komen, neem dan alsjeblieft contact op”, zei hij.

De regering moest ervoor zorgen dat ze in het najaar over voldoende middelen zou beschikken, elke optie zou zorgvuldig moeten worden overwogen, zei hij. Hoe meer middelen er beschikbaar waren, hoe groter de mogelijkheden en flexibiliteit.

De heer McGrath zei dat de focus van de regering lag op de voorbereiding van de begroting, en de eerste stap was de economische verklaring van de zomer, die moest verduidelijken welke middelen er voor de rest van het jaar nog te besteden waren. Alles zou in het werk worden gesteld om de levensstandaard van de mensen te beschermen, maar de regering kon niet elke stijging compenseren.

“Als regering moeten we de juiste balans vinden”, zei hij.

Op de vraag of een dubbele sociale uitkering zou worden gedaan, zoals door een aantal instanties was gesuggereerd, zei de heer McGrath dat dit zorgvuldig zou worden overwogen. Hij erkende dat er een verhoging van de basistarieven voor sociale zekerheid zou moeten komen, maar nogmaals, het probleem was “het juiste evenwicht vinden”, inclusief wijzigingen in het belastingstelsel en het aanpakken van de dagelijkse kosten voor gezondheidszorg, kinderopvang, huur enz.

Bronnen bij het ministerie van Kinderen zeiden dat verhoogde subsidies voor kinderopvang “aanzienlijk” zouden zijn en een belangrijk onderdeel van de begroting van oktober zouden zijn.

De drie leiders van de regeringspartij kwamen maandagavond bijeen om de crisis in de kosten van levensonderhoud te bespreken en ze kregen een presentatie van minister van Financiën Paschal Donohoe en de heer McGrath voorafgaand aan de publicatie van de economische zomerverklaring van de regering.

Bronnen zeiden dat het begrotingspakket voor volgend jaar veel hoger zou zijn dan vorig jaar, vooral gezien de uitdagingen die het huisvesten van Oekraïense vluchtelingen en het aanpakken van hoge inflatie met zich meebrengen.

Over de kwestie van de vastgelopen besprekingen over de beloning in de publieke sector zei de heer McGrath dat het aanbod van de regering over twee jaar zeven procent bedroeg, terwijl de inflatie negen procent bedroeg. “Dat is driekwart van de weg.” Maar loon alleen was niet genoeg om de inflatie aan te pakken, zei hij. De regering vond haar aanbod eerlijk en goed voor laagbetaalde arbeiders, zei hij.

De heer McGrath zei te hopen dat de besprekingen kunnen worden hervat, aangezien een collectieve overeenkomst “het beste is voor iedereen”.

De onderhandelingen met vakbonden voor openbare diensten liepen vast toen een regeringsvoorstel van een loonsverhoging van 5 procent over een periode van twee jaar werd afgewezen.

Bronnen aan beide kanten zeiden dat ze wachtten op een benadering van de Workplace Relations Commission, maar een woordvoerder van het Department of Enterprise zei dat de rol van de commissie was om de partijen op hun verzoek bij te staan.

Leave a Comment